Subscribe to  Nhất Tâm Piano RSS

 

鋼琴是樂器,需經過專業的工廠整理與專業的技術調整

鋼琴是藝術,是買來演奏、買來使用的,不是買來修理的

鋼琴是專業,只有一心有專業的工廠,專業的零件、專業的技術、專業的服務,能讓你的鋼琴永遠都是最好的狀態

買鋼琴找一心,大家都放心

SAMICK SU-118F (Tạm hết hàng)
U.WENDELL (Tạm hết hàng)
YAMAH U2B
YAMAHA
YAMAHA M1(Serial:1319373)
YAMAHA U1E

Đàn Piano YAMAHA U2 (Serial:109976)

YAMAHA U2 (Serial:109976)

Đàn Piano YAMAHA U2 (Serial 175731)

YAMAHA U2 (Serial:175731) Tạm hết hàng

Đàn Piano YAMAHA U2 (Serial:260054)

YAMAHA U2 (Serial:260054)

Pages

News

1. THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG

- THỜI GIAN: từ ngày 15/08/2018-15/09/2018

Kính mời quý phụ huynh và các bạn học viên đến tham gia chương trình Minishow Piano Stories do các giáo viên tại trung tâm biểu diễn.