Lịch nghỉ tết nguyên đán 2019

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2019

- Học viên và giáo viên trung tâm được nghỉ tết từ ngày 28/01/2019 đến hết ngày 10/02/2019

- Ngày 11/02/2019 Trung tâm dạy và học lại bình thường