THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

Trung tâm âm nhạc Nhất Tâm trân trọng thông báo: Trung tâm nghỉ tết Dương lịch 01 ngày Thứ ba - 01/01/2019

Các ngày trước và sau lễ, Trung tâm vẫn dạy học bình thường.

Trân trọng cảm ơn!