Thông báo Lịch nghỉ tết dương lịch 2018

  Trung tâm Âm nhạc Nhất Tâm thông báo lịch nghỉ tết dương lịch:

- Tất cả Giáo viên và Học viện được nghỉ tết Dương lịch 01 ngày (thứ 2 ngày 01/01/2018)

- Ngày 02/01/2018 Giáo viên và Học viên học lại bình thường

- Xem chi tiết tại đây