THÔNG BÁO LỊCH KHAI GIẢNG MỞ LỚP TĂNG CƯỜNG NHẠC LÝ DÀNH CHO NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM

Trung tâm Âm nhạc Nhất Tâm Piano Thông báo mở lớp "Tăng cường Nhạc lý dành cho người lớn và trẻ em"

Để các bạn tiếp cận với nhạc lý cơ bản, nhằm mục đích trau dồi kiến thức và kỹ năng âm nhạc một cách đầy đủ nhất. Trung tâm âm nhạc Nhất Tâm chiêu sinh lớp học nhạc lý. Buổi học kéo dài 30 phút, học phí chỉ với 150.000đ/ 4 buổi 1 tháng.

Ngày khai giảng: Thứ 3 (01/08/2017) lúc 17g00

Thời gian học: 17g00 – 17g30

Tháng

Khóa học

Học phí

01 tháng

1 buổi/ tuần – 30 phút

150.000đ/ 4 buổi

Đăng ký ghi danh hằng ngày tại các chi nhánh của Trung tâm âm nhạc Nhất Tâm.

Trung tâm âm nhạc Nhất Tâm rất vui mừng được đón tiếp các bạn!