Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2018

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9/2018

* Tất cả các giáo viên và học viên được nghỉ lễ ngày chủ nhật 02/9/2018 và ngày thứ hai 03/9/2018

* Học viên sẽ học lại vào ngày thứ ba 04/9/2018

* Các ngày trước và sau ngày nghỉ lễ, Trung tâm vẫn dạy và học bình thường.

Trân trọng cảm ơn!